dimecres, 22 de maig de 2013

En marxa el projecte Ecoturisme "Viu la terra"!

La xct, en col·laboració amb Tarannà, Club de Viatges (http://www.taranna.com/), ha iniciat un Projecte d'Ecoturisme en espais en custòdia. L'objectiu del projecte és promoure l’ecoturisme en aquests espais a fi de donar-los a conèixer mitjançant una estratègia turística respectuosa amb l’entorn, tot sensibilitzant als visitants sobre la importància d’aquest espai, el seu valor, la necessitat de preservar-los i l’encaix de la custòdia del territori. Alhora el projecte busca millorar la viabilitat econòmica de les entitats de custòdia així com el desenvolupament econòmic de la zona. Aquest projecte pretén respondre a la necessitat de compatibilitzar l’activitat econòmica en un àmbit d’elevada importància al nostre país, com és el turisme, amb la conservació i la valorització del nostre territori, tot fomentant un turisme respectuós amb l’entorn, i que ajudi a generar una transició cap a l’economia verda.


El projecte, en fase d'inici, ha generat molt interès en diverses entitats de custòdia, les quals han presentat vàries propostes per a formar-ne part. Com a llançament del projecte, s'han seleccionat 7 propostes que permeten visitar diferents espais en custòdia (http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2013/04/17/0001/noves-propostes-per-viure-la-terra-paquets-de-turisme-de-natura) . Les propostes ja estan a la venta (http://www.taranna.com/turismo-naturaleza/) a la web de Tarannà. Totes elles inclouen un paquet combinat d'activitats ecotúristiques, allotjament rural i àpats amb productes de la terra.
Entre aquestes propostes, n'hi ha una de "casa nostra": a Can Torres de Vilartolí !

Us animem a que hi feu un cop d'ull, (http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2013/04/17/0001/noves-propostes-per-viure-la-terra-paquets-de-turisme-de-natura) doncs són una bona manera per viure la terra plenament i donar suport a projectes de custòdia del territori!