dilluns, 31 de març de 2014

Presentacions i resums de les ponències del Seminari d'Agricultura i Medi Ambient 2014.

*Presentació del projecte de custòdia agrària IAEDEN - GOB Menorca, a càrrec de Montse Pascual  (tècnica).
-Presentació IAEDEN 
-Document resum IAEDEN

*És possible fer viable una explotació amb varietats locals?, a càrrec de Jordi Puig i Cristina Fígols, ambientòlegs i fundadors de l’empresa Espigall
- Presentació Espigall.
- Document resum Espigall.

*Gestió de l’entorn cultivat favorable pel control biològic. Experimentació i pràctica amb les plantes reservori per a la fauna auxiliar, a càrrec de Borja Camí, enginyer tècnic agrícola

- Presentació Borja Camí. 
- Article Gestió d’un entorn favorable per al control biològic - Article Abundància de depredadors en setos de frutales del Parc Agrari del Baix Llobregat 

*Presentació associació Trenca, a càrrec de Xavier Marco

- Presentació Dosenvolupament agroambiental sostenibla a Les Garrigies (Lleida) - Associació Trenca.

*Casos innovadors de màrqueting a empreses agroalimentàries, a càrrec de Gerard Costa, professor titular del Departament de Direcció de Màrqueting d’Esade
- Presentació Gerard Costa

- Document resum Gerard Costa.