divendres, 2 de maig de 2014

Assessorament energètic a les finques de custòdia

En els darrers mesos les explotacions de custòdia agrària que hi han estat interessades han rebut una visita d'assessorament sobre estalvi energètic i energies renovables, per experts independents en la matèria i col·laboradors de IAEDEN.  El cost econòmic que representa l'energia obliga a parar atenció en el funcionament diari i vetllar per l'estalvi i eficiència energètica, fins i tot, a replantejar-se formes alternatives d'autoproducció d'energia, com l'energia solar, l'eòlica o l'ús de la biomassa.