divendres, 5 de setembre de 2014

COLORURAL

El projecte Cultivant Sinergies hem participat al VII Coloquio COLORURAL 2014 de Girona organitzat sota el lema “Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro”. Aquest coloqui es planteja com una oportunitat per avaluar i debatre l'entorn als canvis i permanències de l'espai rural, per tal de identificar les fortaleses que han de fer possible la seva supervivència i valorització en el context actual.


La nostra comunicació va ser acceptada i ahir va ser presentada en l'eix de Política Agrària Comuna, Directiva Marc de l'Aigua i polítiques d'ordenació del territori sota el títol "La custòdia agrària a l'Alt Empordà i Menorca".