dimarts, 3 d’agost de 2010

Reunió-taller de custòdia agrària. Dimecres 4 d'agost de 2010 a les 21:00h a l'Ecomuseu-farinera de Castelló d'Empúries.

El passat 7 de juliol varem celebrar la segona reunió-taller del grup de custòdia agrària a l’Ecomuseu-farinera de Castelló d’Empúries. En aquesta segona jornada, varem començar a debatre les mesures agroambientals que conformaran els acords de custòdia agrària, i que cada pagès o ramader es comprometrà a assolir en determinats períodes de temps.
Dividides en 5 blocs diferents, aquestes mesures provenen del recull d’altres experiències en custòdia agrària, que cal adaptar a la realitat del nostre territori. Això va fer que es generés un debat molt ric, aportant punts de vista nous, que ajuden a aclarir i definir molt millor quines són les mesures convenients i necessàries per a arribar a una agricultura i una forma de tenir cura del bestiar sostenible i rendible. 
Durant aquesta última reunió varem repassar dos blocs (Mesures en gestió d’elements naturals i Mesures segons tipologia de conreu), dels quals, de moment tenim un total de 17 mesures aplicables:

Mesures en gestió d’elements naturals
1. Manteniment d’arbres singulars.
2. Vegetació silvestre perimetral.
3. Vegetació silvestre als turons.
4. Manteniment de boscarrons aïllats.
5. Vegetació silvestre a la vorera de torrents.
6. Potenciar sistemes que afavoreixin els refugis de fauna.
7. Manteniment de paret seca.
8. Manteniment de basses.
9. Manteniment i plantació de fileres d’arbres en marges, camins i tallavents.
10. Plantació d’arbres i arbustos en marges.
11. Protecció de l’accés del bestiar a recs i torrents.

Mesures segons tipologia de conreu
1. Conreu de cereal.
2. Sembra de lleguminoses.
3. Prats de pastura silvestre.
4. No ús de transgènics
5. Sembra d’arbres aïllats.
6. Varietats tradicionals d’horta, de fruita i  de farratges.
Com varem quedar, celebrarem una reunió cada primer dimecres de mes, i per tant, la propera convocatòria és pel dia 4 d’agost a les 21:00 h a l’Ecomuseu-farinera de Castelló d’Empúries. En aquesta propera reunió seguirem repassant les mesures agroambientals, les que conformen els 3 blocs restants. A continuació us detallem el llistat de mesures a debatre, per així poder anar-hi pensant, i si cal, fer-hi aportacions noves que no s’han tingut en compte.

Mesures segons gestió del conreu
1. Manteniment de la coberta vegetal.
2. Evitar llaurar a favor de pendent.
3. Potenciar la rotació de cultius.
4. Collita diürna de cereals.
5. Enterrat de residus de collites.
6. No crema de rostolls.
7. Ús d’adobs orgànics.
8. Eliminació de plàstics agrícoles.
9. Gestió correcta del reg.
10. Potenciar el paisatge en mosaic (camps, prats, bosc, altres hàbitats).
11. Reducció de l’ús de pesticides i herbicides.
12. Fertilització.


Mesures segons gestió del ramat
1. Bestiar en règim semi lliure.
2. Ús de races autòctones.
3. Evitar l’excessiva pastura.


Activitats complementàries
1. Lloguer de terres per horta.
2. Manteniment d’antics camins.
3. Manteniment patrimoni històric.
4. Conreu de planta autòctona tradicional.
5. Creació d’itineraris de passeig.
6. Cria d’espècies cinegètiques.
7. Instal·lació de caixes d’apicultura.
8. Declaració de refugis de caça .
9. Instal·lació de caixes niu.
10. Tractament natural i tradicional de l’entorn de les vivendes rurals.
 


Bé doncs, recordant que la vostra presència és crucial per generar un debat més ric, us esperem el proper dimecres 4 d’agost a les 21h a l’Ecomuseu-farinera de Castelló d'Empúries!