dimarts, 24 d’agost de 2010

Reunió-taller de custòdia agrària. Dimecres 1 de setembre de 2010 a les 21:00 a l'Ecomuseu-farinera de Castelló d'Empúries

El passat 4 d’agost varem celebrar la tercera reunió-taller del grup de treball de custòdia agrària a l’Ecomuseu-farinera de Castelló d’Empúries. En aquesta darrera reunió, ens havíem plantejat tancar el debat sobre les mesures agroambientals, només ens quedaven 3 blocs dels 5 inicials. Però només varem poder debatre el bloc de Mesures segons gestió de conreu, que lògicament va generar un debat molt interessant, com cada dia. Dir-vos que a cada reunió incorporem nous participants al grup, i el fem més gran i divers.

Les mesures segons gestió del conreu discutides són les següents:

1. Manteniment de la coberta vegetal.
2. Evitar llaurar a favor de pendent.
3. Potenciar la rotació de cultius.
4. Collita diürna de cereals.
5. Enterrat de residus de collites.
6. No crema de rostolls.
7. Ús d’adobs orgànics.
8. Eliminació de plàstics agrícoles.
9. Gestió correcta del reg.
10. Potenciar el paisatge en mosaic (camps, prats, bosc, altres hàbitats).
11. Reducció de l’ús de pesticides i herbicides.
12. Fertilització.

Com varem quedar, celebrarem una tercera reunió-taller per acabar de discutir les mesures agroambientals, el proper dimecres 1 de setembre a les 21:00 a l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. Sabem que per molts de vosaltres aquestes són unes dates complicades, ja que hi ha molta feina al camp, però us animem a participar-hi activament. En aquesta propera reunió debatrem els dos blocs restants de mesures agroambientals detallades a continuació: Mesures gestió del ramat i Activitats complementàries.

Mesures segons gestió del ramat
1. Bestiar en règim semi lliure.
2. Ús de races autòctones.
3. Evitar l’excessiva pastura.

Activitats complementàries
1. Lloguer de terres per horta.
2. Manteniment d’antics camins.
3. Manteniment patrimoni històric.
4. Conreu de planta autòctona tradicional.
5. Creació d’itineraris de passeig.
6. Cria d’espècies cinegètiques.
7. Instal·lació de caixes d’apicultura.
8. Declaració de refugis de caça .
9. Instal·lació de caixes niu.
10. Tractament natural i tradicional de l’entorn de les vivendes rurals.

Dir-vos que un cop hàgim tancat aquest capítol de mesures, després dels debats i aportacions dels participants, més endavant, i quan l’elaboració del projecte estigui en la seva recta final, generarem el llistat definitiu (tot i que no serà rígid i tancat) de les mesures agroambientals que en formaran part.

En principi, en aquesta propera reunió, hem de tenir temps suficient per repassar aquest llistat de mesures, i fins i tot, obrir, encara que sigui només per tenir una primera referència, un nou capítol de treball, relacionat amb els beneficis que pot generar formar part d’aquest projecte i participar activament dels acords de custòdia. Per això, farem un llistat de tots els possibles beneficis directes o indirectes relacionats amb el projecte, i per altra banda, estem programant la visita d’algun expert en la matèria, i si pot ser algun pagès que actualment se n’estigui beneficiant, que ens vinguin a explicar de cares a principi d’octubre, els beneficis de tenir signat un acord de pràctiques agràries sostenibles amb una entitat de custòdia.

Bé doncs, recordant que la vostra presència és crucial per generar un debat
més ric, us esperem el proper dimecres 1 de setembre a les 21h a
l’Ecomuseu-farinera de Castelló d'Empúries!

Feu difusió d’aquest mail a les persones que els hi pugui interessar
assistir-hi.

agroterritori@iaeden.cat