dissabte, 28 d’abril de 2012

Acord de custòdia amb la finca de la Teulera


Recentment hem signat un acord de custòdia entre IAEDEN, GOB Menorca i la finca de La Teulera (Lladó), en el marc del projecte "Cultivant sinergies" de desenvolupament rural, cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEDER.  

La Teulera està situada al municipi de Lladó, en un espai molt tranquil just al costat del riu Manol. La Teulera es dedica a l'horta ecològica de la que fa cistelles setmanals. 

Per més informació podeu consultar http://lateulera.pagesosagroecologics.com/


Signatura de l'acord a la Teulera