dilluns, 30 d’abril de 2012

Signatura d'acord de custòdia amb la Vessana


També hem signat un acord de custòdia entre IAEDEN, GOB Menorca i la Vessana (Riumors), en el marc del projecte "Cultivant sinergies" de desenvolupament rural, cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER.

Signatura de l'acord amb la Vessana

La Vessana està situada al municipi de Riumors al límit amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La Vessana es dedica a l'horta ecològica de la que serveix cistelles setmanals. 


Si voleu més informació podeu consultar http://vessana.pagesosagroecologics.com/