dimecres, 6 de novembre de 2013

Jornada de camp a l'Ametlla del Vallès "La conservació de l'agrodiverstitat hortícola cultivada en finques agrícoles"

El passat 25 d'octubre vam participar de la visita tècnica organitzada per la Xarxa Custòdia del Territori a Can Draper (Ametlla del Vallès). 


Vam visitar l'explotació d'horta ecològica de l'Espigall SCP, acompanyats d'un dels seus gestors: Jordi Puig, especialista en ecoconservació d'agrodiversitat cultivada.
Durant la visita vam poder observar les diferents varietats locals recuperades, l'increment de la biodiversitat com a mecanisme de millora de l'estructura productiva de l'explotació, així com també vam debatre sobre les estratègies productives per a maximitzar la venda de proximitat.  A més, vam visitar unes basses d'amfibis situades a la finca de Can Draper recuperades a partir de la signatura d'un acord de custòdia a diverses bandes.
En definitiva, vam poder veure com la conservació de l'agrodiversitat cultivada està emergint com a una estratègia per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, ja que permet una diferenciació en els mercats.  Alhora, vam poder comprovar que incrementa la resiliència del sistema productiu i contribueix a la conservació del patrimoni genètic.