dilluns, 28 de novembre de 2016

Participació en la Jornada anual de la xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

El 17 de novembre es va realitzar a Can Coll, Collserola, la jornada anual de la XCT. Els objectius de la jornada eren: donar a conèixer la custòdia del territori entre possibles promotors i agents implicats, debatre sobre l’accés a la terra a Catalunya i el paper de la custòdia del territori i mostrar i debatre sobre aspectes innovadors de la custòdia del territori. 
El grup de treball de Custòdia Agrària de la IAEDEN va realitzar una xerrada en aquest marc per donar a conèixer l’entitat i els objectius de la custòdia del territori de la IAEDEN en base als projectes de custòdia: “Cultivant Sinergies” i “Cultivant Biodiversitat
Una bona experiència per donar a conèixer la nostra entitat i projectes i alhora poder compartir expertesa amb d'altres experiències i actors de la custòdia territorial.  

Foto: Miquel Rafa