dijous, 30 d’octubre de 2014

INVENTARIS AMBIENTALS A LES FINQUES DE CUSTÒDIA AGRÀRIA

Al llarg d'aquest any 2014 s'han relitzat "inventaris ambientals" a les finques de custòdia agrària de l'Alt Empordà. Aquests documents tenen com a objectiu identificar valors naturals desconeguts presents a les finques per part d'experts ornitòlegs, botànics, entomòlegs,... que han visitat les diferents finques, s'han entrevistat amb els gestors i
propietaris i han pogut realitzar uns informes de descripció biològica de les finques, així com també propostes per a la potenciació de la biodiversitat en aquestes.

Una de les sorpreses d'aquests inventaris ha estat la identificació d'una població de Terrerola a la finca de la Vinyeta, que trobareu més informació al següent enllaç .