dimecres, 18 de juliol de 2012

Reportatge Un paisatge que alimenta

Aquest diumenge 15 de juliol, la Vanguardia ha publicat un reportatge d'Antonio Cerrillo en el que fa un recull d'experiències interessants de recuperació i manteniment d'activitats agràries tradicionals que fan paisatge. Part d'aquest reportatge està inspirat en experiències de finques en custòdia de IAEDEN- GOB Menorca a l'Alt Empordà.