dimarts, 3 de febrer de 2015

SIGNATURA D'UN NOU ACORD DE CUSTÒDIA AGRÀRIA A L'ALT EMPORDÀ


La campanya de custòdia agrària a l’Alt Empordà “Un paisatge que alimenta” que dinamitza IAEDEN, aquest mes de gener s’ha signat un nou acord de custòdia.

Aquest nou acord de custòdia s’ha signat entre  IAEDEN (entitat de custòdia), l’associació Paisatges Vius i l’explotació de Mas Castellar de Pontós.

El Mas Castellar és una explotació que produeix farratges ecològics i que té un ramat de vaques en hivernada uns mesos a l’any. La finca també té una part important de bosc que gestiona amb l’aprofitament de la fusta.  

A la finca hi ha unes restes d’un poblat íber d’interès cultural, així com també està preparada amb una cuina de restaurant per a l’organització de trobades i àpats de grup.

Per a més informació podeu consultar: http://www.mascastellar.com/.