dilluns, 18 de desembre de 2017

Les llavors dels prats de dall conservades al banc de llavors del SIGMA a Olot


En el marc del projecte “Cultivant la biodiversitat: conservació dels prats de dall a l'Albera” es va encarregar al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) el triatge i la conservació del material prospectat. En aquests moments es troben ben conservades al banc de llavors d'Olot, propietat del SIGMA.

El material es va recol·lectar a Vilartolí (prat tancat) a 11 de juny de 2017 i es va entregar al SIGMA a 15 de juny de 2017, dipositat dins sobres de paper tancats i degudament etiquetats. Les llavors recol·lectades corresponien a: gram d'olor (Anthoxanthum odoratum), gaudínia (Gaudinia fragilis), lli de prat (Linum usitatissimum), flor de cucut (Lychnis flos-cuculi), Oenanthe pimpinelloides, Rorippa pyrenaica, Trifolium lappaceum i trébol marí (Trifolium squamosum)

Finalment les llavors es dipositen dins vials hermètics degudament etiquetats, on s'hi afegeix gel de sílice com a indicador. El gel de sílice es separa de les llavors amb cotó hidròfob. Aquests vials a la vegada s'introdueixen dins pots d'appertització (doble seguretat) i es dipositen en condicions d'emmagatzematge a llarg termini en un congelador (-18ºC).

Resultats de les llavors obtingudes:
- Anthoxanthum odoratum: 7.022 llavors
- Gaudinia fragilis: 32.683 llavors
- Linum usitatissimum: 5.221 llavors
- Lychnis flos-cuculi: 15.947 llavors
- Oenanthe pimpinelloides: 59.560 llavors
- Rorippa pyrenaica: 220.148 llavors
- Trifolium lappaceum: 1.628 llavors
- Trifolium squamosum: 10.143 llavors