dilluns, 5 de setembre de 2016

"Cultivant biodiversitat"

“Cultivant biodiversitat” és un programa de custòdia del territori on la IAEDEN pretén participar de la conservació d’alguns prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.
Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a llarg termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys. 
A l'any 2006 la IAEDEN i el grup de recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona van realitzar un projecte molt interessant anomenat "Inventari, estat de conservació i propostes de gestió del prats de dall de terra baixa del Piemont Occident de l'Albera" Els mesos de juny i juliol del 2016 vam continuar fent tasques de camp de treball per avaluar l'estat de conservació dels mateixos prats de dall 10 anys més tard.
En breu, podrem presentar un breu informe sobre aquesta tasca realitzada.