dijous, 1 de desembre de 2016

La protecció voluntària del territori en el context de la UICN

(article extret del noticiari de la web de la XCT)

Cada quatre anys, Congrés Mundial de la Natura de la UICN aplega milers de dirigents i responsables de governs, de la societat civil, de comunitats indígenes, del món empresarial i de l’àmbit universitari. I ho fa sota l’objectiu comú de conservar l’entorn natural i aprofitar les solucions que aporta la natura per fer front als reptes actuals a què fa front el nostre Planeta. Al Congrés de 2016, organitzat a Hawaii (EUA), de l’1 al 10 de setembre, hi van assistir més de 10.000 delegats de 190 països –entre els quals, el Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya-, i es van aprovar 105 mocions dirigides a aturar la pressions sobre el patrimoni natural.
Entre les mocions aprovades, n’hi ha d’abast molt variable, però descartant les de governança interna de la UICN i les d’abast més local i de menys repercussió internacional, destaquen les orientades a:
   - el comerç il·legal de fauna, i concretament el tancament dels mercats interiors d’ivori;
   - la urgència de protegir els oceans i les àrees d’alta mar;
   - la creació d’una nova categoria de membres de la UICN per a les organitzacions i les comunitats indígenes;
   - la protecció dels boscos madurs;
   - la definició de zones d’exclusió per a activitats industrials (les ‘no-go’ àrees);

   - la necessitat d’identificar els boscos i els ecosistemes crítics que cal excloure de l’explotació industrial d’oli      de palma;
   - l’adopció d’una política oficial pròpia de la UICN sobre compensacions de biodiversitat;
   - l’elaboració d’una política per a la definició del capital natural, tenint en compte aspectes ecològics, ètics i de    justícia social, i
   - la definició de les àrees protegides per iniciativa privada. 
Si una de les mocions és d’interès directe i ressenyable per a la custòdia del territori a Catalunya, és la darrera. Va ser proposada per un grup d’experts en iniciatives privades de protecció i custòdia del territori, vinculat a la Comissió d’Àrees Protegides de la UICN (WCPA), liderat per Brent Mitchell,de la Quebéc-Labrador Foundation, un col·laborador habitual –i històric- de la XCT. La moció s’inspira en l’informe ‘Àrees sota protecció privada: una mirada al futur’, de 2014, consultable aquí: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-001-Es.pdf
 
La moció, tal com va ser aprovada, es converteix en una resolució que insta a la directora general de la UICN i a les comissions de la Unió, a establir directrius per a les àrees sota protecció privada (PPA, per les sigles angleses equivalents a Privately Protected Areas) -una feina a la qual es dedicarà durant l’any vinent el grup d’experts esmentat. La resolució, a més, recull la necessitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast, la configuració i la contribució de la conservació voluntària de terrenys privats, tant per part d’individuals, d’ONGs, d’ens o corporacions com d’entitats acadèmiques o religioses. El text sencer es pot consultar aquí:http://privateconservation.net/ppa-resolution.html
 
En el context de la UICN les àrees protegides per iniciativa privada apareixen en el nou pla de treball del Programa Global d’Àrees Protegides de la UICN.

Eulàlia Comas
(Font_: web XCT)